Bröderna Persson fiskar löja

Kalixlöjrom från bröderna Persson

För bröderna Persson i Piteå är löjfisket den bästa tiden på hela året. Perioden för löjfiske är hård och slitsam. Men det är en viktig tid på året och betydelsen av att fisket går bra märks av i stämningen bland alla som jobbar.

Kalixlöjrom från bröderna Persson

Löjfisket pågår från slutet av september till slutet av oktober och engagerar en stor del av familjen.


Läs hela reportaget om bröderna Persson här.

Handla havets guld

Kalixlöjrom Fryst 250g Bröderna Perssons Piteå
Fryst

799,00 kr

3 196,00 kr /kg

Slut i lager

Kalixlöjrom Fryst 250g Bröderna Perssons Piteå

250 g

Äkta Kalixlöjrom direkt från Bottenviken. Denna delikatess är upptagen av Magnus Persson, godkänd fiskare av Kalix löjrom. Bröderna Persson är kända för att hålla hög kvalité på sina produkter. De är uppvuxna med löjfiske och har fiskat själva sedan slutet av 80-talet. Bröderna Perssons har gott rykte i branschen och vid flera tillfällen har deras löjrom serverats på Nobelmiddagen.

Kalixlöjrom Fryst 100g Bröderna Perssons Piteå
Fryst

349,00 kr

3 490,00 kr /kg

Kalixlöjrom Fryst 100g Bröderna Perssons Piteå

100 g

Äkta Kalixlöjrom direkt från Bottenviken. Denna delikatess är upptagen av Magnus Persson, godkänd fiskare av Kalix löjrom. Bröderna Persson är kända för att hålla hög kvalité på sina produkter. De är uppvuxna med löjfiske och har fiskat själva sedan slutet av 80-talet. Bröderna Perssons har gott rykte i branschen och vid flera tillfällen har deras löjrom serverats på Nobelmiddagen.

- Kalixlöjrom utvinns ur siklöja som är fångad i Bottenvikens bräckta vatten från Haparanda i nordost och ner till Åbyälven strax söder om Piteå.


- Siklöja är en mycket liten laxfisk som lever på plankton, kräftdjur, insektslarver och de mineraler som strömmar in i området från de stora älvarna.


- En honlöja väger cirka 20 till 30 gram och rommen cirka 3 till 5 gram. Storleken på äggen varierar under fiskeperioden, men snittar på 1 millimeter.


- Norrbottens Kustfiskares Producentorganisation (NKFPO) har en självförvaltning av fiskeresursen och endast ett begränsat antal licenser för trålfiske beviljas. Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges lantbruksuniversitet följer utvecklingen av fiskbeståndet och säkerställer att fisket sker på ett hållbart sätt.


- EU har tilldelat Kalixlöjrom det starkaste livsmedelsskyddet: Skyddad Ursprungsbeteckning. Det innebär att ”produkten är producerad, bearbetad och beredd inom ett visst avgränsat geografiskt område med en för området karaktäristisk metod”.