Mathem illustration

Information till nya leverantörer på Mathem

Här har vi samlat all information du som leverantör kan tänkas behöva.

Information till nya leverantörer på Mathem

Här riktar Mathem sig till leverantörer. Kundfrågor och önskemål behöver ställas till vår kundtjänst och besvaras inte i den här kanalen.


Välkommen till Mathem


Vi utvecklar kontinuerligt sortimentet utifrån våra kunders behov och önskemål. Här har vi samlat information som Du som leverantör kan tänkas behöva för att avisera produkter till oss på Mathem. Det här är de första stegen i processen för att komma in i vårt sortiment.


För att presentera nya produkter till oss på Mathem skickar du in aviseringsmall och en presentation till sortiment@mathem.se. Se nedan för länk till aviseringsmall.


Vid intresse återkommer respektive sortimentsansvarig med sina kontaktuppgifter.


Revideringsprocess och tidsplan 2024


Mathem följer ECRs revideringsfönster. På ECRs hemsida hittar du när de olika kategorierna revideras och vilka deadlines du har att förhålla dig till.


Om aviseringsunderlag och dokumentation eller artikel-masterdata inte inkommer i tid kommer de inte att beaktas i innevarande revideringsperiod. Leverantör får åter-avisera dem i nästa fönster för kategorin.


Avisering till Mathem


För att vi ska kunna göra en första utvärdering behöver Mathem få en presentation av produkt och företag, och aviseringsmall korrekt ifyllda:

Underlag som inte är ifyllda korrekt hamnar långt ner i prioritet. Mathem kommer heller inte att återkoppla på ofullständiga aviseringar. Se aviseringen som en offert, så var noga med detaljerna.


Har ni aviserat produkter tidigare som inte har kommit in i sortiment och ni vill att vi ska omvärdera så skicka in produkt-aviseringen igen, till nästa reviderings-tillfälle.


Om vi startar upp ett samarbete


Masterdata och produktbilder via Validoo


Mathem premierar leverantörer som använder Validoo, då det är av högsta vikt med hög kvalitet, korrekt artikelinformation och rätt bilder. För er som inte är kunder till Validoo idag bör ni teckna avtal för följande - Validoo Item för artikelinformationen - Validoo Q-lab för kvalitetssäkring av artikelinformationen - Validoo MediaStore för produktbilder.


Via guiden som du hittar via denna länk: https://validoo.se/leverantorer/ finns en kort genomgång om hur du tecknar avtal och kommer igång och använder Validoos tjänster.


Mathems Leverantörsavtal och Uppförandekod


Utöver anmälningshandlingar, presentation av sortiment förslag och information om företaget kräver Mathem att alla leverantörer har godkänt och undertecknat vårt Leverantörsavtal och Uppförandekod.


Leverantörsavtal


Leverantörsavtalet innehåller bland annat information om följande punkter: - Produkt hållbarhet och återkallelse information - Produktdata och Produktinformation - Temperaturkrav - Pris, Leverans och Betalningsvillkor - Leveranssäkerhet, Reklamationer och returer


Uppförandekod


Acceptans och det formella godkännandet av Mathems Uppförandekod är ett krav för alla leverantörer till Mathem.


Avtalsskrivning sker efter att Mathem och leverantör har kommit överens om ett samarbete, men innan vi påbörjar inköp.


Övrig information

Är du osäker på hur det går till, och vad det är du behöver för att sälja produkter i dagligvaruhandeln? En bra början är att läsa informationen som finns på bland annat: https://gs1.se/din-bransch/dagligvaror/


Mathem har ett mål om att 2025 ha minst 30% av vårt sortiment hållbarhetsmärkt. (EU Organic, KRAV, MSC, ASC, Fairtrade, Sv Sigill Klimatcertifierad, Sv Sigill, Från Sverige, Kött från Sverige, Mjölk från Sverige, Svensk fågel, Svanenmärkt).


Vi jobbar även mot att 2025 ha ett sortiment utan skadliga kemikalier. (Enligt EU-lagstiftning, krav och rekommendationer från Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket, inklusive användning av antibiotika i livsmedel).