Tobak
Vid köp av alkohol, tobak, tobaksfria nikotinprodukter, e-cigaretter och receptfria läkemedel måste du vara över 18 år. Försäljning får inte ske vid misstanke om langning till någon som inte har fyllt 18 år.