Styrning

Mathem ska säkerställa hållbar produktion, industritillväxt och arbetsförhållanden.

Krav på våra leverantörer och partners

Förutom det Mathem själva kan göra, finns det också andra aktörer vi vill påverka. Vi kommer att kravställa våra leverantörer och deras verksamhet i linje med vår vision och värderingar. Därför uppdaterar vi vår Code of Conduct med ännu högre krav och förväntningar på miljömässig- och social hållbarhet, som alla våra leverantörer ska skriva under på.

Vi vill dessutom se att majoriteten av våra leverantörer ska ha antagit och arbetar mot egna klimatmål som syftar till att minska miljöpåverkan i sin egen verksamhet till 2025. Dessutom bör leverantörstransporter i så stor utsträckning som möjligt vara fossilfria, och här har vi en målsättning att 75 procent av våra leverantörer lever upp till detta krav till och med år 2025. För det är bara tillsammans som vi kan uppnå verklig förändring.

Minskade plastförpackningar

Vi på Mathem arbetar långsiktigt med förpackningsfrågan. Däribland vill vi arbeta för att minska plastens negativa miljöpåverkan. Vårt mål är därför att alla platsförpackningar ska vara materialåtervinningsbara senast 2025. Dessutom vill vi att 80 procent av konsumentförpackningar ska vara tillverkade av återvunnet eller förnybart material 2030.

Vår fysiska och psykiska arbetsmiljö

Mathem arbetar aktivt med vår fysiska och psykiska arbetsmiljön, och ett ökat välbefinnande för alla våra medarbetare. När medarbetare mår bra, känner sig trygga på jobbet och känner att de har verktygen de behöver för att kunna göra sitt jobb, kommer vi att lyckas som företag. För Mathems medarbetare är det viktigaste vi har - och därför arbetar vi tillsammans för att skapa en arbetsplats i världsklass.