Social hållbarhet

Mathem ska bygga ett hälsosamt och stärkande samhälle där vi alla är lika.

Trygga villkor och medarbetarengagemang

Mathem är en arbetsgivare som har fokus på säkerhet och hälsa. En bra arbetsmiljö är A och O för att våra medarbetare ska kunna utföra sitt jobb på ett bra och hållbart sätt. För oss är det också viktigt att säkerställa trygga anställningsförhållanden. Vi är därför fackligt anslutna till Handels och Unionen och alla våra medarbetare lyder under kollektivavtal.

Jämställdhet, mångfald och inkludering

Vi vill att Mathem ska vara en modern och attraktiv arbetsplats, som speglar det samhälle vi är en del av. Vi ska ha ett arbetsklimat som präglas av en positiv människosyn med ömsesidig respekt vid sidan av arbetsglädje, trivsel och gemenskap. Därför har vi formulerat tydliga mångfalds- och jämställdhetsmål.

Vi har satt upp mål för Mathem att vi ska uppnå en jämn fördelning mellan män och kvinnor i ledande positioner till och med år 2025. Vi vill ha lika många manliga och kvinnliga chefer i chefsbefattningar. Dessutom vill vi att alla våra team ska ha en jämn könsfördelning, inom intervallet 40 - 60 procent till 2025. Vi tror nämligen att bra ledarskap, och ett företags kvalitet, kreativitet och framgång, är beroende av mångfald – som skapas av en kombination av färdigheter och erfarenheter. Därför arbetar vi också för säkerställa en mångsidig och inkluderande arbetsplats, där alla har lika möjligheter, oavsett bakgrund.