Miljömässig hållbarhet

Mathem ska förena kunder och branschaktörer för att rädda vår planet ett steg i taget.

Gröna transporter och fastigheter

Grön transport och distribution är viktigt för Mathem. Logistik är kärnan i vår verksamhet och för oss är det också transportverksamheten som genererar den största delen av våra direkta utsläpp. Vi strävar därför att i så stor utsträckning som möjligt använda fossilfritt HVO-bränsle i våra lastbilar, med målet att till stor del minska våra direkta utsläpp i transportverksamheten. Vi har också ett långsiktigt mål som innebär att hälften av vår lastbilsflotta ska vara eldriven till och med 2025.

Det betyder att när du som kund gör en beställning via Mathem, kan du låta din egen bil stå parkerad, och på det sättet sparar vi på miljön. Och visste du att det i en Mathem-bil får plats upp till trettio matinköp? Tänk då vad många bilresor vi kan spara in.

Våra anläggningar ska också vara gröna. Det betyder att alla våra nuvarande, och kommande, anläggningar ska drivas av förnybara energikällor år 2025. I de fall vi bygger nya anläggningar ska de också certifieras enligt miljötoppstandard. Ett exempel på detta är vår nya anläggning i Larsboda, som har märkningen Miljöklass Guld, vilket är den högsta certifieringen.

Ekologiskt och miljömärkningar i fokus

Intresset för ekologisk mat är starkt och det är vi på Mathem väldigt glada över. Vi har nämligen ekologiska produkter som en hög prioritet i vårt sortimenterbjudande, och även i vår marknadsföring. Redan nu står ekologiska produkter för över 20 procent av Mathems försäljning. Men vi ska bli ännu bättre. Mathem har som mål att fördubbla försäljningen av produkter med hållbarhetsmärkning till och med 2023, och dessutom fördubbla försäljningen av växtbaserade produkter.

Det gör vi genom att underlätta för dig som kund att göra smarta val. Vi märker våra varor med tydliga märkningar så att du kan göra hållbara val, och dessutom vill vi alltid erbjuda dig ett brett sortiment, vägledning och utbildning i hållbarhetsdjungeln. För det ska vara lätt att välja rätt. Smarta val handlar också om smak! Därför arbetar vi för att inspirera dig som kund. På våra inspirationssidor hittar du hundratals recept som är både enkla och goda.

Svenska aktörer, närodlat och ett sortiment fritt från skadliga ämnen

Vi värnar om svenska aktörer eftersom svenskt jordbruk bidrar till en levande landsbygd och de svenska djurskyddslagarna är bland de striktaste i världen. De små svenska aktörerna ligger oss särskilt varmt om hjärtat. Tillsammans med dem kan vi erbjuda närodlade livsmedel av hög kvalitet. Utöver detta säljer vi enbart ägg från frigående höns och erbjuder ett stort utbud av MSC- eller ASC-märkt fisk och skaldjur.

Du som kund ska också alltid känna dig trygg med att handla på Mathem. Därför ska hela vårt sortiment vara fritt från skadliga kemikalier och ämnen, inklusive användning av antibiotika, till och med 2025.

Minska svinnet

En annan viktig fråga när det gäller Mathems inköp och sortiment är allt det livsmedel vi hanterar. Livsmedel står idag för nästan en fjärdedel av människans klimatpåverkan. Vi kommer därför att arbeta hårt för att minska, samt hållbart hantera, matsvinn och övrigt operativt avfall.