Extra bolagsstämma i Mathem Holding AB (publ) kommer att hållas torsdagen den 19 januari kl. 10:00 i bolagets lokaler på Slottsbacken 10 i Stockholm. Inregistrering till den extra bolagsstämman börjar kl. 09:45. Styrelsen har med stöd av bestämmelserna i bolagsordningen beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på den extra bolagsstämman även genom poströstning.

Kallelse till extra bolagsstämma

Poströstningsformulär

Fullmaktsformulär