Till följd av det föreslagna samgåendet mellan Mathem och Oda kommer en extra bolagsstämma i Mathem Holding AB (publ) att hållas onsdagen den 20 december kl. 10:00 i bolagets lokaler på Slottsbacken 10 i Stockholm. Inregistrering till den extra bolagsstämman börjar kl. 09:45. Styrelsen har med stöd av bestämmelserna i bolagsordningen beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på den extra bolagsstämman även genom poströstning.

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Poströstningsformulär

Punkt 8 Förslag gällande styrelsen

Bolagsordning