Årsstämma i Mathem Holding AB (publ) kommer att hållas onsdagen den 14 juni 2023 kl. 09.00 i bolagets lokaler på Slottsbacken 10 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 08.45. Styrelsen har med stöd av bestämmelserna i bolagets bolagsordning beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning.

- Kallelse till årsstämma

- Poströstningsformulär

- Fullmaktsformulär

- Årsredovisning 2022