Hållbarhet

Hållbarhet

Mathems hållbarhetsvision

Hållbarhet har sedan Mathems start genomsyrat vår organisation. Det är en central del av vår dagliga verksamhet såväl som våra långsiktiga mål och ambitioner. 

Tillsammans med kunder, leverantörer, medarbetare och övriga branschaktörer bedriver vi miljö- och hållbarhetsfrågor inom flertalet dimensioner, i syfte att bland annat minska klimatpåverkan från vår värdekedja samt ge kunder och medarbetare de bästa möjliga förutsättningarna för en hållbar tillvaro.

Mathems hållbarhetsstrategi tar avstamp ur FN Agenda 2030 för hållbar utveckling och Sveriges arbete med agendan. Alla företag har en central roll i arbetet för att nå de globala målen, och det är viktigt för oss på Mathem att även vi tar det ansvar vi kan för vår planet och människorna på den. 

Mathem vill leda hållbar utveckling genom att aktivt arbeta tillsammans med leverantörer, kunder och branschaktörer för att skydda vår planet och bygga ett hälsosamt samhälle, vilket ger kommande generationer friheten att leva mer.

Mathems hållbarhetsmål

Mathem arbetar inom tre fokusområden; miljö, social hållbarhet och styrning, och dessa områden omfattas av flertalet långsiktiga målsättningar. Dessa mål följer vi upp regelbundet och systematiskt i samtliga delar av vår verksamhet.


» Miljömässig hållbarhet

» Social hållbarhet

» Styrning