Pressmeddelande

Den 12 oktober 2018 gick följande pressmeddelande ut.

 
MatHems interna granskning av 242 kylbilar och hygien i verksamheten visar att 1 % av bilarna haft oacceptabla temperaturer vid enskilda tillfällen och 0 % av transportlådorna varit allvarligt smutsiga. Kundreaktioner visar också på tre nya fall av för höga temperaturer i levererad mat.

MatHems åtgärder efter granskningen är att sju bilar tas ur drift direkt. Detta då en bil haft en genomsnittlig temperatur på 8,8 grader och ytterligare sex bilar haft ett genomsnitt på 6,2-7,3 grader. Därtill ska tiotalet bilar specialgranskas. MatHem har tagit fram sju åtgärder som ska testas de närmaste månaderna för att sänka den genomsnittliga temperaturen i kylbilarna ytterligare. Den påskyndande granskningen av kylbilar och hygien i verksamheten gäller perioden 1-10 oktober 2018.

Kylbilarna
Data från de 242 kylbilarna visar att bilarna håller en hög och jämn kvalitet. I genomsnitt har bilarna en temperatur på 4,2 grader. Det är 0,2 grader över målet om 4 grader. De tiotal bilar som har en genomsnittlig temperatur över 6 grader behöver specialgranskas. Här behövs åtgärder för att sänka genomsnittet.

Data för kylbilarnas temperaturer 1-10 oktober:
Antalet bilar: 242
Tidsperiod: körtid på 5-8 timmar per dag
Mål: genomsnittlig temperatur på 4 grader
Mätpunkt: temperaturen högst upp på insidan av kylflaket
Medeltemperaturen i alla enskilda bilar: 2-6 grader
Genomsnittlig temperatur för samtliga bilar: 4,2 grader
Högsta medelvärde: 8,8 grader
Högsta lufttemperatur: 17 grader
Lägsta medelvärde: 2,0 grader

Åtgärder för kylbilarna:
Om bristerna på temperaturer över 6 grader beror på teknik eller handhavande är osäkert. Tiotalet bilar med temperaturer över 6 grader behöver därför specialgranskas. För att skapa generellt lägre och jämnare genomsnittstemperaturer i kylbilarna finns en rad åtgärder att pröva. Inför nästa sommar ska dessa metoder att testas, utvärderas samt implementeras utifrån mätningarnas resultat.

Följande åtgärder ska testas och utvärderas:

  1. Testerna med kylgardiner behöver utökas.
  2. Dagens 28 elstolpar som idag ger förkyla behöver utökas kraftigt till nästa sommar.
  3. Bilarna kan också behöva målas om till ljusare färger för att bättre reflektera sommarens solstrålar.
  4. Äldre bilar (modell 2011) uppvisar sämre resultat än nyare bilar (modell 2016). Det gör att servicen av äldre bilars kylaggregat behöver utökas.
  5. Datorstödet till planeringen av rutterna behöver utökas. Dagens datorstöd har sänkt den genomsnittliga körningen till 14 minuter mellan stoppen.
  6. Mer datorstöd för att effektivisera packningen med syftet att bildörrarnas öppettid (idag 80 sek/stopp) kan förkortas ytterligare.
  7. En felkälla kan vara mätmetoden av temperaturerna. Dagens manuella mätningar behöver ersättas av automatiska mätningar för att bättre följa variationen och hitta mer exakta felkällor.

Smuts i lådor 
Granskningen av lådor visar 0 % allvarlig smuts (mögel, matrester med mera). Sabotage av hygienen har skett två gånger. Lättare smuts finns efter fullgjord körning i 10 % av lådorna, vilka också tvättas dagligen för att omgående kunna användas i produktionen. Av den lättare smutsen utgörs 5 % av damm och kondens. Övrig smuts är löv, pappersbitar och rester av plastpåsar.

Data för smuts i lådor 1-10 oktober:
Felfria, går direkt åter i drift: 89 %
Allvarlig smuts: 0 %
Lättare smuts som städas för att återgå i drift: 11 %
Damm och kondens: 6 %
Övrigt (löv, papper, plast): 5 %

Matkvaliteten till kund
Bland MatHems packare har 73 personer svarat på torsdagens enkät. Svaren säger att kvaliteten på maten till kund är idag 100 %. De varor som inte uppfattas leva upp till kraven av MatHems packare kasseras omgående. Tidigare problem med basilika och bananer är åtgärdade med bättre förpackningar och hantering. Några andra problem med kvaliteten på mat till kund finns inte i dagsläget. De fyra kylzonerna, slussar, kundspecifika påsar och lådor ger en fullgod hantering av kunders beställningar.

Hygienfrågor 
Enligt granskningen visas att kritiken om bristen på toaletter är mestadels ett gammalt redan åtgärdat problem. Bland intervjuade medarbetare är 84 % fullt nöjda med tillgången till toaletter. 16 % uppfattar små problem att planera sin körning för att också ha tillgång till toaletter. 0 % uppfattar allvarliga problem med tillgången till toaletter.

Vidare granskning
En djupare granskning av sommarmånadernas körningar är betydligt mer komplex, eftersom temperaturerna beror av teknik, handhavande, utbildning och väder. Att granska sommarens körningar är samtidigt en fortsatt viktig fråga för att lära av datan.

Blandad frukt!

Köp 7 kg blandad frukt hos oss på MatHem. Vi plockar ihop säsongens finaste frukter åt dig och du får dem bekvämt levererade till dörren.

Klicka här för mer information
Kundtjänst