Miljöpolicy

Vi på MatHem arbetar kontinuerligt med att minska vår miljöpåverkan med fokus på transport, energi, dokument och förbrukningsvaror.

MatHem beaktar miljöpåverkan i varje enskild situation med en ambition om att kontinuerligt hitta lösningar med minskad eller ingen miljöpåverkan. Vår handlingsplan bygger på följande nyckelkomponenter:

 • Öka kunskapen och höja medvetenheten kring miljöfrågor inom företaget.
 • Ta hänsyn till miljöaspekter i vår arbetsplanering.
 • Ställa krav och samarbeta med andra företag, myndigheter och organisationer.
 • Minimera de negativa effekterna på miljön från våra transporter genom effektivisering och val av transportmedel.
 • Använda förbrukningsvaror som har så låg miljöpåverkan som möjligt.
 • Se till att kunder får elektroniska fakturor.
 • Se till att medarbetare får elektroniska lönespecifikationer.
 • Minska användningen av utskrifter och i möjligaste mån använda elektroniska dokument.
 • Källsortera avfall i enlighet med kommunens källsorteringsprogram.
 • MatHem har beslutat att enbart sälja ägg från frigående hönor – beslutet innefattar skalägg och flytande ägg, samt andra äggprodukter.
 • Följa lagar och förordningar.
 • I en MatHem-bil får det plats 30 leveranser till våra kunder, detta innebär att vi tilsammans med våra kunder spar upp till 30 bilresor på bara en MatHembil - det kallar vi att handla smart.

Blandad frukt!

Köp 7 kg blandad frukt hos oss på MatHem. Vi plockar ihop säsongens finaste frukter åt dig och du får dem bekvämt levererade till dörren.

Klicka här för mer information
Kundtjänst